Verksamheten upphör i Örebro


2023-08-10


Från och med hösten 2023 är jag endast verksam i Stockholmsområdet och tar emot klienter i Gamla Stan i Stockholm. De klienter som jag har haft i Örebro tar jag fortsatt emot under hösten 2023, i Örebro, efter överenskommelse. Utsatt för hot och våld?2021-12-30


Arbetar du inom ett yrke där du riskerar att utsättas för hot och våld? Eller är det för närvarande i ditt privatliv? Via din arbetsgivare kan du ofta få hjälp via företagshälsovården. Men vad gör du om du inte vill vända dig dit? Eller om det är i ditt privatliv som utmaningarna finns? Kontakta mig om du funderar på att söka hjälp, så kan vi tillsammans se om det är rätt väg att gå för dig. Jag har erfarenhet av att arbeta med personer från riskutsatta yrkesgrupper och med personer som har privata erfarenheter av hot och våld, antingen som förövare eller som utsatta. Nu även i Örebro


2021-10-28


Från och med 1 november tar jag även emot klienter/patienter centralt i Örebro, på Nygatan 15.

Välkommen att höra av dig!

Meela


2021-09-27


Efter ett givande samtal med en av Meelas grundare, Tiffany Boswell, tog jag beslutet att ansluta mig till Meela - Forskningsbaserad matchning mellan kvinnor och den bäst lämpade psykologen eller psykoterapeuten. Ett start-up projekt av kvinnor, för kvinnor. 


"Meela bygger enbart på empirisk forskning och metaanalyser av hundratals studier. Studier som har visat att styrkan i klient-terapeutalliansen (relationen) förutsäger behandlingsresultatet. Helt enkelt: Ju bättre förhållandet mellan klient och terapeut desto bättre blir behandlingsresultatet."


Läs mer om dem här!