Motståndskraft & återhämtning

Psykoterapi - Krisstöd - Traumabehandling - Utbildning - Konflikthantering - Chefsvägledning - Förändringsledning


NIVA Resilience vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer och erbjuder mångårig erfarenhet och kunskap inom psykoterapi, traumabehandling, krisstöd, chefsvägledning och utbildning. 


NIVA Resilience erbjuder även hela spektrat av insatser för att bygga och skapa motståndskraft - resiliens - och återhämtning. Förebyggande utbildningar, förändringsledning, chefsstöd, konflikthantering och stresshantering. Och när en kris väl har hänt kan avlastande samtal, samtalsstöd och eventuell behandling behövas.  


Begreppet resiliens är centralt för oss, både som privatpersoner, som anställda och som organisation. Att vara resilient - motståndskraftig -  gör att vi kan hantera utmaningar och kriser. Och efter en svår period eller incident så kan vi i bästa fall bli mer förberedda för framtiden. 


Välkommen att höra av dig.
Tjänster

Företag


 • Krisstöd
 • Avlastande samtal
 • Utbildning
 • Chefsvägledning
 • Förändringsledning
 • Konflikthantering
 • Grupputveckling

Privatpersoner


 • Psykoterapi
 • Avlastande/stödsamtal
 • Traumabehandling
 • Krishantering

Kontakt

ANNA NIVA


Leg psykoterapeut, personalvetare

Cert EMDR-terapeut

Kris, organisations & ledarskapskonsult


anna@nivaresilience.se

+46-70-491 95 95  
Fotograf: Leonard Stenberg 


Underleverantör till BrolinWestrell AB och Kris- och traumacentrum, samt ingår i Meelas nätverk. Sedan 2024 utbildad i förändringsledning hos Making Change AB.


Patient- och ansvarsförsäkring finns samt Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring följs.

Företaget är registrerat för F-skatt.


Är medlem i Psykoterapicentrum och EMDR-föreningen. Kontakta Anna