Resilience & Recovery

Utbildning - Konflikthantering - Chefsvägledning - Krisstöd - Traumabehandling

Om oss

NIVA Resilience vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer och erbjuder mångårig erfarenhet och kunskap inom krisstöd, chefsvägledning, utbildning, traumabehandling och psykoterapi. Vi värnar om din integritet och arbetar under legitimation. 


NIVA Resilience erbjuder hela spektrat av insatser för att bygga och skapa motståndskraft - resiliens - och återhämtning. Förebyggande utbildningar, chefsstöd, konflikthantering och stresshantering. Och när en kris väl har hänt kan avlastande samtal, samtalsstöd och eventuell behandling behövas. För att återbygga och återskapa resiliens. 


Begreppet resiliens är centralt för oss, både som privatpersoner, som anställda och som organisation. Att vara resilient - motståndskraftig -  gör att vi kan hantera utmaningar och kriser. Och efter en svår period eller incident så kan vi i bästa fall bli mer förberedda för framtiden. 


Välkommen med en förfrågan!
Våra tjänster

Företag


 • Krisstöd
 • Avlastande samtal
 • Utbildning
 • Chefsvägledning
 • Handledning
 • Konflikthantering
 • Grupputveckling

Privatpersoner


 • Krisstöd
 • Avlastande samtal
 • Traumabehandling
 • Psykoterapi

Kontakt

ANNA NIVA

Kris, organisations & ledarskapskonsult

Leg psykoterapeut, personalvetare

Cert EMDR-terapeut


anna@nivaresilience.se

+46-70-491 95 95  
Fotograf: Leonard Stenberg 


Även underleverantör till BrolinWestrell AB och Kris- och traumacentrum


Patient- och ansvarsförsäkring finns samt Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring följs.

Företaget är registrerat för F-skatt.


Är medlem i Psykoterapicentrum och EMDR-föreningen. Kontakta oss